Bộ định tuyến Netgear WiFi 6: Thiết bị hiệu suất cao dành cho Gia đình và Doanh nghiệp 1

Bộ định tuyến Netgear WiFi 6: Thiết bị hiệu suất cao dành cho Gia đình và Doanh nghiệp

Lợi ích của WiFi 6: Tốc độ nhanh hơn và tăng dung lượng WiFi 6, còn được gọi là 802.11ax, là thế hệ công nghệ không dây…